vineri, 30 septembrie 2011

"Be afraid!"

"Until politicians actually do something about the world economy... Be Afraid!"

Mesajul lui The Economist subliniază că încă există speranţă, dovedită de mişcările pieţelor financiare de la începutul săptămânii, când băncile franceze cu probleme au avut creşteri de 20%.

De fapt, politicienii nu sunt pregătiţi decât pentru a face un plan de salvare a euro, apoi măsurile de austeritate fiscală introduse de statele puternice vor influenţa negativ economia mondială. The Economist subliniază şi iresponsabilitatea politicienilor americani care vor să introducă masuri fiscale foarte riscante.

*****

Poate că este important să continuăm să sperăm.
Nişte soluţii autentice există, singura problemă este congruenţa voinţelor politice.

miercuri, 28 septembrie 2011

Obligaţiile asigurătorilor pentru poliţele de viaţă

Ordinul CSA nr.11/2010, care completează normele puse în aplicare prin Ordinul nr.23/2009, cere asigurătorilor ca începând cu 21 septemebrie 2011 pentru intermedierea asigurărilor de viaţă să prezinte clienţilor o baterie de informaţii minimale:

1. Analiza Nevoilor Financiare ale clientului, prin care se identifică şi se prioritizează nevoile acestuia, totodată dând o formă cantitativă acestora.
2. Soluţia prezentată clientului este în concordanţă cu analiza de mai sus şi conţine şi o Proiecţie a contractului de asigurare pe toată perioada în cauză.
3. Analiza Toleranţei la Risc a clientului, dacă soluţia prezentată este de tip Unit-Linked sau Index-Linked.
4. Prospectul fondului de investiţie, dacă soluţia prezentată este de tip Unit-Linked sau Index-Linked.
*. Documentele care trebuie semnate de către cele 2 părţi, se întocmesc în dublu exemplar, unul pentru client.

*****

Desigur că orice companie care se respectă are deja în uz acest tip de informare a clientului pentru a-l pregăti pentru semnarea unei cereri de asigurare.

Important pentru clientul final, Asiguratul, este faptul că, odată cu profesionalizarea Consultanţilor Financiari, nivelul şi calitatea informaţiilor primite devin mai înalte, mai ales că astăzi clientul este mult mai informat cu privire la demersul financiar pe care îl presupune o asigurare decât acum 10 ani, iar contextul macroeconomic face ca aplecarea către astfel de informaţie să fie mai mare.

luni, 26 septembrie 2011

It's personal!

Atâta vreme cât semnale interne şi internaţionale transmit constant mesajul că vom simţi criza încă o perioadă de timp imposibil de definit în contextul părerilor experţilor, nevoia de certitudine devine mai importantă ca oricând.

Din punct de vedere financiar, pentru fiecare dintre noi, antreprenori sau nu, este relativ dificil să construim planuri care să acopere o perioadă de timp mai mare de 2-3 ani.

Cu toate acestea, domeniul asigurărilor de viaţă oferă o alternativă eficace şi eficientă a gestionării riscurilor financiare major prin transferul acestor riscuri către asigurători, mecanism care vine cu o serie de beneficii, printre care cel mai important este garanţia dată de un contract de asigurare de viaţă bine conturat şi de un sistem de verificare a asigurătorilor extrem de exigent.

Indiferent de mobilitatea forţelor de vânzări din asigurări şi de un context sau altul, riscurile financiare acoperite prin poliţele de viaţă există, iar siguranţa pe care o are clientul în perioade de incertitudine devine un argumet de vânzare principal, care produce efect tocmai prin contextul macroeconomic în care ne aflăm şi care ne forţează să ne reconfigurăm nevoile şi interesele, dar mai ales comportamentul financiar.

Despre un comportament financiar adecvat oricărei perioade - aici (Obiceiul de a gestiona banii).

Soluţii există. De obicei profesioniştii din domeniu vă pot îndruma cel mai bine. Nu ezitaţi să întrebaţi!

miercuri, 21 septembrie 2011

Taberele investitorilor crizei

Analiştii Citigroup, preluaţi de către businessmagazin, apreciază că interesul investitorilor pe pieţele financiare va fi dominant şi-n anii ce vor urma, acţionând în ideea de a reuşi să influenţeze guvernele pentru a obţine profit, indiferent de cât de imprevizibil va fi mediul politic.

Analiştii Citigroup văd două tabere care au un singur punct comun: interesul ca intrarea în incapacitate de plată a unor state să nu se producă. În schimb, restul de criterii le plasează pe axe opuse: obligaţiuni vs acţiuni, implicit interesul de a determina guvernele să acţioneze în favoarea fiecărei tabere, austeritate bugetară şi deflaţie vs inflaţie şi limitarea creării locurilor de muncă.

Cu toate acestea, singurul argument al acţiunilor politicienilor este creşterea economică, printr-o ecuaţie care să echilibreze centrele de greutate ale intereselor celor două tabere principale.

Articolul complet aici.

*****

Poate ajuta aflarea şi verificarea profilului de investitor pe care îl avem fiecare dintre noi, poate putem urmări mai eficient ceea ce se întâmplă pe pieţele financiare, astfel reuşind să găsim o formulă câştigătoare în plasarea investiţiilor financiare.

Un instrument interesant folosit de către Consultanţii Financiari este, în general, o baterie de întrebări care verifică apetenţa la risc şi tendinţa de a acţiona către investiţii potenţial sigure sau nu. De asemenea, fiecare broker de investiţii care se respectă uzează instrumente similare de diagnostic. Exemplu aici.

Produsele de asigurare cu copmonentă investiţională sunt o posibilitate eficientă şi eficace de investiţie, cele mai multe dintre produsele existente în piaţă funcţionează având posibilităţi de investiţii după profilele de investitor specifice fiecărui client şi funcţie de preferinţele de investiţii în obligaţiuni sau acţiuni, ba mai mult, având posibilitatea de a schimba strategia de investiţii în timp real şi cu abordarea unei tactici care să avantajeze clientul, aducându-i profit.

*****

Puteţi beneficia de consultanţă pentru investiţii financiare şi prin acest blog.

luni, 19 septembrie 2011

Investim, dar când?

Este fundamental pentru oricine lucrează în consultanţă financiară că profilul investitorului trebuie regăsit în clientul care îşi doreşte să investească, întrucât acest aspect elimină o serie de neajunsuri ulterioare pentru el, pentru consultant şi pentru companie.

Astfel că, mai întâi, o analiză financiară făcută corect şi profesionist poate duce la o planificare eficientă pentru obiectivele identificate şi conturate în funcţie de nevoile personale ale clientului.

În mod profesionist, nevoia de investiţie vine după ce celelalte nevoi au fost acoperite de nişte soluţii eficace şi eficiente. Există momente potrivite de a investi, însă este important să prevaleze planul financiar personalizat creat împreună cu Consultantul Financiar, care ţine cont de o imagine de ansamblu cuprinzătoare şi de valorile clientului, putând integra în mod firesc şi constitutiv ideea de a investi nu doar pentru a specula un moment care este prielnic, ci în primul rând pentru că acest lucru se potriveşte în puzzle-ul planului financiar.

De asemenea, ceea ce presupune investiţia financiară, disponibilul de bani trebuie să se situeze în marja de 10-20 %, astfel încât principiile gestionării eficiente a banilor să se păstreze în acord cu celelalte domenii ale vieţii.

Planificarea financiară făcută de către un Consultant Financiar presupune în primul rând acoperirea unor riscuri care expun financiar clientul şi familia acestuia, de la cele cu impact imediat şi violent la cele care se întind pe o perioadă medie de timp şi care presupun aspecte frumoase ale vieţii (copii, pensie). De obicei, toate se traduc în nevoi care pot fi acoperite de o poliţă complexă de asigurare.
Apoi, planificarea financiară se mută către zona de economisire pe termen mediu şi lung, pentru obiective precise şi cuantificabile.
Abia în ultimă instanţă planificarea financiară are în vedere şi o discuţie despre investiţii, doar în măsura în care experienţa şi interesul clientului este vădit pentru acest tip de instrument.

De altfel, Consultantul Financiar devine astfel un coach financiar, un antrenor şi un partener în administrarea risucurilor financiare şi în disciplinarea financiară a clientului.
Investiţia printr-un plan financiar administrat de către o companie de asigurări comportă multe elemente: o serie de beneficii suplimentare decât investiţia direct pe bursă sau într-un fond de investiţii, dar şi aplecarea către a urmări şi a maximiza profiturile din strategia de investiţii aleasă prin verificare periodică a unor informaţii care ţin de aspectele macro şi micro economice.


vineri, 16 septembrie 2011

Viitorul asigurărilor... on-line

Pe fondul noilor reglementări ale CSA privitor la autorizarea noilor agenţi de asigurare se creează instrumente care să ajute din ce în ce mai mult activitatea de intermediere în asigurări. Există în fiecare companie de asigurări un departament de training care are menirea să contribuie la profesionalizarea forţei de vânzări şi nu numai. Dar nu numai prin training face-to-face, ci şi prin variante on-line.

Asigurările de viaţă încep să creeze instrumente on-line de pregătire. Astfel de platforme e-learning există de ceva vreme în companii şi funcţionează cu oarecare succes, în special pe segmentul de asigurări generale,  unde procesul de vânzare este mult simplificat, întrucât clientul are nevoia de asigurare identificată şi clar conturată în cele mai multe cazuri.

Pe de altă parte, segmentul de vânzare on-line al asigurărilor tinde să ia amploare, sprijinit de dezvoltarea de afară, motiv pentru care o parte din brokerii de asigurare preferă vânzarea on-line care reduce multe din costuri şi din timp, funcţionând şi ca o modalitate de prospectare eficientă.

De asemenea, o parte din consultanţii care activează şi sunt prezenţi în mediul on-line pe reţele de socializare au, de obicei, şi un site sau blog prin care îşi promovează serviciile de consultanţă, de multe ori asociate şi cu alte tipuri de servicii.

Cum poate arăta consultanţa financiară on-line? Un posibil răspuns în articolul:
Consultanţa Financiară va trece on-line

Angajăm... Pe cine?

Un studiu privind tendinţele în domeniul recrutării, realizat de compania Trenkwalder, relevă faptul că în perioada următoare companiile care caută angajaţi nu se mai mulţumesc să ocupe locurile pur şi simplu, ci caută persoanele care sunt potrivite şi care au un înalt nivel de calificare, astfel încât compania să beneficieze în profit de expertiza noilor angajaţi (aici articolul).
Şi, deşi sunt destul de rari, companiile nu vor mai face rabat la calitate: experienţă şi pregătire.

*****

Perioada de recesiune a scos la iveală o serie de probleme în managementul multor business-uri, şi un aspect important este factorul uman. Departamentul de Resurse Umane are sarcina de a căuta şi de a aduce în companie acel personal calificat şi care să producă plus valoare transformată în primul rând în profit, iar pentru angajaţii deja existenţi îşi asumă sarcina evaluării corecte şi exhaustive şi luare de decizii potrivite: specializare prin traininguri sau alte forme ori "the high way".


joi, 15 septembrie 2011

Redefinirea investitorului

Dacă până în criză profilul de acţiune al investitorului era legat de o anumită strategie, astăzi acesta pare să fie motivat doar de a face bani "azi", eventual "mâine" stricto senso. Evenimentele neprevăzute precum cele de acum 3 ani, când Lehman Brothers a capitulat, sunt sperietoarea investitorului pe bursă de astăzi, el reacţionând mai brusc şi mai violent la asemenea veşti, ceea ce a determinat o mai mare precauţie a managerilor de fonduri şi a brokerilor.

În wallstreet.ro Eugen Voicu, preşedintele societăţii de administrare a investiţiilor Certinvest, spunea: “S-a dovedit cât de interconectate sunt pieţele, cât de mare este globalizarea, cât de fragile sunt anumite mecanisme şi cât de importantă este o viziune pe termen lung. Am observat că interesul pentru finanţele personale este în creştere, şi pe fondul problemelor întâmpinate de sistemul bancar. Aceasta şubrezenie a domeniului bancar ar trebui să devină un avantaj pentru asigurători şi pentru fondurile de investiţii.”

Tendinţa de a investi pe bursă se circumscrie ideii de a nu folosi decât până-n 50% din banii disponibili, apropiindu-se de ideea de a folosi banii cu cap, de a stabili o strategie pe termen lung, de a echilibra anumite zone ale domeniului bani din viaţa investitorului.

Fie că este vorba despre o re-definire a capitalismului, fie că se discută despre limitele atinse ale acestuia, economişti sau politicieni români sunt congruenţi în aprecierea momentului ca unul de cotitură, care poate să revigoreze creşterile pe bursă, atât de urmărite de cea mai mare parte a investitorilor ca barometru important al stării de dezvoltare economică globală.Guvernul euro sau trezoreria europeană (Soros) par a fi soluţia care să fie parte a rezolvării situaţiei datoriilor europene.

*****

Investitorul este mult mai precaut şi extrem de bine informat, calculează fiecare centimă şi are nevoie s-o vadă producând valoare financiară repede.

Asigurările devin un domeniu de interes întrucât obiectul de activitate este legat de finanţele personale, de riscurile financiare, de garantare a unor sume de bani, de plus valoare dat banilor clienţilor.

Consultantul tău poate să te facă să înţelegi această perspectivă.

marți, 6 septembrie 2011

Obiceiul de a gestiona banii

"Obiceiul de a vă gestiona banii este mai important decât suma" este unul din principiile prosperităţii din cartea lui T. Harv Eker, Secretele minţii de milionar, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2011, colecţia Capital.

Metoda la care face referinţă citatul spune că indiferent de câţi bani dispunem, este important să-i gestionăm noi, nu să ne gestioneze ei, adică să nu fim influenţaţi de nevoia momentului, ci să acţionăm în virtutea unei strategii pe termen lung şi bine echilibrată.
Eker dă şi o variantă de gestionare eficientă a banilor, având experienţa metodei probate:
50% - Cheltuieli Uzuale
10% - Economii şi Cheltuieli pe Termen Lung
10% - Educaţie
10% - Investiţii pentru venituri pasive
10% - Distracţie
10% - Donaţii
Deşi lista nu apare intocmai, din capitol reiese această alocare a banilor.

De asemenea, un indicator puternic financiar este Valoarea Netă, legată de 4 elemente: Venit, Economii, Investiţii şi Simplificarea stilului de viaţă şi se calculează prin stabilirea valorii actuale a tuturor posesiunilor (proprietate personală) din care se scade tot ceea ce se datorează (datoriile la zi).


*****


Un Consultant Financiar nu are în repertoriu astfel de sfaturi pentru clienţii săi. Deşi partea de pregătire profesională ar putea cuprinde şi studiul acelor oameni care au reuşit şi reuşesc din punct de vedere financiar să prospere, atingând şi depăşind idealul de independenţă financiară.

Este evident că puterea exemplului personal este un element capital pentru oricine vrea să promoveze ideei precum independenţă financiară, protecţie financiară, consultanţă financiară profesionistă. Consultantul este primul care ar trebui să urmeze cuvintele pe care le spune şi soluţiile pe care le găseşte pentru clienţii săi.


Tu cum îţi aloci banii? Răspunde la sondajul din dreapta sus.

joi, 1 septembrie 2011

Consultanţi Financiari de Carieră

De astăzi, intră în vigoare Reglementarea CSA conform căreia cei care lucrează în distribuţia de Asigurări sunt obligaţi să aibă Certificat de Calificare Profesională în domeniul asigurărilor dat de către instituţiile acreditate de către Institutul de Management în Asigurări (IMA), inclusiv cei care deja lucrează în domeniu vor trebui să facă dovada Pregătirii Profesionale Continue prin aceleaşi instituţii, finalizate cu examen la IMA.

Articolul cu informaţiile de mai sus apărea ieri pe 1asig.ro, el preluând site-ul CSA.

*****

Se creează astfel premizele unei activităţi care devine mai importantă, anticipând potenţialul de dezvoltare al pieţei de asigurări din anii următori, tratând cu mai mult interes profesionalismul acelor experţi care vor duce mesajul de protecţie financiară în toate domeniile vieţii clienţilor lor.

Este foarte important ca discuţia despre asigurări să fie făcută în primul rând cu un profesionist, care, chiar dacă este la început de carieră, să poate să răspundă întrebărilor din piaţă în cel mai onorabil şi mulţumitor mod cu putinţă. O mare parte din reclamaţiile primite şi de companiile de asigurări, dar şi de CSA, se leagă de calitatea profesională a intermediarului: agent, broker, consultant sau manager. Implementarea acestor reglementări vor înlătura considerabil astfel de reacţii ale clienţilor.

Pe de altă parte, pentru managerii care fac recrutare pentru acest segment de business, situaţie devine mai interesantă. Calitatea aplicaţiilor pentru această activitate va spori, ceea ce este un element fundamental al recrutării în acest domeniu, dar în acelaşi timp, faptul că, într-o formă sau alta, viitorul intermediar va suporta costul pregătirii sale devine şi o piedică imediată, care poate va fi rezolvată de companiile de asigurări printr-o modalitate avantajoasă ambelor părţi: intermediar şi companie.

Vom avea parte de profesionişti, de oameni specializaţi în segmentul asigurări.
Este un pas înainte către ideea de Financial Advisor.

*****

Articole legate de ideea de Consultanţă Financiară de pe CO.EXE:

 

 

 

Pensiile noastre... de bine, de rău

Sebastian Lăzăroiu, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, spunea într-un articol din pensiileprivate.ro: "Momentul actual nu reprezintă deloc o perioadă favorabilă pentru obţinerea de împrumuturi (pentru a susţine pensiile anticipate), deoarece costurile creditelor sunt din ce în ce mai mari. Cu toate acestea, România a fost nevoită să se împrumute pe pieţele externe, ceea ce a făcut ca statul roman să îndatoreze foarte mult generaţiile viitoare, iar această perioadă tulbure nu dă semne că se va încheia."

Pe de altă parte, aceeaşi sursă, pensiileprivate.ro, deschide luna septembrie printr-un articol ce subliniază faptul că august este lună de vârf în colectarea pe Pilonul II (contribuţii de 183 milioane lei, iar grad de colectare de 65%).

*****

Soluţiile oferite prin companiile de pensii private şi prin conpaniile de asigurări în privinţa suplimentării veniturilor le pensie sunt din ce în ce mai mult conştientizate de către piaţă ca viabile şi alternative sigure faţă de ceea ce poate şi va putea statul român să ofere şi să garanteze într-un fel sau altul atunci când vom ajunge fiecare dintre noi la vârsta pensiei.

Planificarea financiară este singura care poate ajuta în atingerea unor obiective financiare pe termen mai ales lung, aşa cum este pensia, dar are în vedere o plaja mai largă de nevoi şi obiective financiare. Un consultant bun poate să vină cu soluţii complexe, nu doar limitate la soluţii de pensie privată sau de asigurare, ci incluzând şi aspecte de coaching personal în ceea ce priveşte aspectele financiare ale vieţii dvs. Contactaţi-mă pentru a vedea despre ce este vorba! Sau vedeţi cum vă poate ajuta Consultantul dvs.

*****

Ne este utilă experienţa ta în materie de dat bani... Răspunde la sondajul din dreapta sus:

Sondaj: Aloc bani sistematic pe domeniile...

 

Articole de pe CO.EXE tratând pensiile şi subiecte financiare imediat adiacente: