miercuri, 28 septembrie 2011

Obligaţiile asigurătorilor pentru poliţele de viaţă

Ordinul CSA nr.11/2010, care completează normele puse în aplicare prin Ordinul nr.23/2009, cere asigurătorilor ca începând cu 21 septemebrie 2011 pentru intermedierea asigurărilor de viaţă să prezinte clienţilor o baterie de informaţii minimale:

1. Analiza Nevoilor Financiare ale clientului, prin care se identifică şi se prioritizează nevoile acestuia, totodată dând o formă cantitativă acestora.
2. Soluţia prezentată clientului este în concordanţă cu analiza de mai sus şi conţine şi o Proiecţie a contractului de asigurare pe toată perioada în cauză.
3. Analiza Toleranţei la Risc a clientului, dacă soluţia prezentată este de tip Unit-Linked sau Index-Linked.
4. Prospectul fondului de investiţie, dacă soluţia prezentată este de tip Unit-Linked sau Index-Linked.
*. Documentele care trebuie semnate de către cele 2 părţi, se întocmesc în dublu exemplar, unul pentru client.

*****

Desigur că orice companie care se respectă are deja în uz acest tip de informare a clientului pentru a-l pregăti pentru semnarea unei cereri de asigurare.

Important pentru clientul final, Asiguratul, este faptul că, odată cu profesionalizarea Consultanţilor Financiari, nivelul şi calitatea informaţiilor primite devin mai înalte, mai ales că astăzi clientul este mult mai informat cu privire la demersul financiar pe care îl presupune o asigurare decât acum 10 ani, iar contextul macroeconomic face ca aplecarea către astfel de informaţie să fie mai mare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu