miercuri, 22 decembrie 2010

Conceptul Credibilităţii şi Clientul

Credibilitatea unei companii, mai ales în industria financiară, este un element esenţial pentru ca businessul să existe. Performanţa, pe de altă parte face ca businessul să devină profitabil.

Credibilitatea este un concept şi o percepţie din partea clientului faţă de companie, astfel că suportă subiectivism. Experienţa, însă, face ca o serie de elemente să intre în alcătuirea şi proiectarea acestui concept în elemente foarte concrete, în măsură să poate fi gestionate de către companie astfel încât să-şi maximizeze şansele în faţa clientului.

O serie de elemente pot fi identificate şi sunt cerute în majoritatea cazurilor în care compania şi clientul sunt la un loc, cerinţă care poate fi exprimată sau subînţeleasă: istoric, stabilitate financiară. Alte elemente pot să facă obiectul unor solicitări mai elaborate: rapoarte financiare, raport de audit, topuri, portofoliu de clienţi.

Atâta vreme cât toate aceste elemente sunt un punct forte pentru companie, clientul este mai receptiv la mesajul pe care aceasta îl transmite şi mai dispus să răspundă pozitiv la oferta companiei. Dacă unul sau mai multe capitole sunt deficitare, atunci atenţia companiei este direcţionată astfel încât să compenseze aceste minusuri.

În vânzările de asigurări, în special de asigurările de viaţă şi produse de investiţie, o mare greutate o are intermediarul, adică interfaţa companiei cu clientul, care poate să înlăture o serie de întrebări, cu referire la elementele amintite, astfel încât să scurteze procesul de vânzare-cumpărare, uneori cu preţul minimizării unor elemente importante în această ecuaţie.
Compania câştigă prin generarea unui sistem care creează alt sistem: business-ul companiei devine businessul consultantului/intermediarului, care este direct interesat de rezultatul pozitiv al vânzării, chiar dacă are sau nu competenţa să răspundă întrebărilor în mod profesionist. Este în esenţă un împrumut de autoritate de la companie către consultant şi de un transfer de încredere către client din partea consultantului.
O problemă interesantă poate fi identificarea limitei peste care consultantul nu va mai promova compania şi serviciile ei datorită unor conflicte generate de elementele de mai sus, riscându-şi propriul business.

Toate acestea se întâmplă în faza de început al relaţiei cu clientul, rămânând ca toate povestea de marketing să fie probată de calitatea serviciilor şi de durabilitatea relaţiei, asigurările de viaţă fiind tributare unui angajament pe termen lung (uneori şi peste 30 de ani).

Contextul actual al pieţei asigurărilor în România face ca o întrebare firească să apară şi totodată să devină şi provocarea de astăzi: Crezi în Compania la care ai Asigurarea de Viaţă? Ce te face să continui să crezi în ea de-alungul timpului? Cum crezi că te-a influenţat Consultantul tău în privinţa credibilităţii în această ecuaţie: client-companie-consultant-produs?

luni, 20 decembrie 2010

“În 2010 ar fi putut fi mai rău, dar n-a fost!”

Există lucruri bune la 2010 în ceea ce priveşte piaţa asigurărilor din România: nu s-au consemnat falimente sau restructurări masive, salariile nu au mai crescut, iar profesioniştii domeniului au renunţat la a mai „schimba stăpânirea”, apoi au fost eficientizate bugetele administrative, existând oportunităţi serioase de dezvoltare în teritoriu favorizate de cheltuieli reduse cu imobiliarele.

Rămân atuurile pieţei în continuare, însă greu de obiectivat: experienţă de lungă durată şi variată a asigurătorilor şi a brokerilor internaţionali prezenţi la noi, infuzie considerabilă de capital în companiile locale, maturizarea jucătorilor locali, alinierea cadrului legislative la reglementările UE, produse de asigurare foarte variate şi numeroase.

O piaţă, care este influenţată direct de un risc politic ce nu se diminuează, întrucât deciziile întârzie şi acţiunea lipseşte, care trăieşte şi se dezvoltă în mediul economic fragilizat de cel politic face ca investitorii străini să fie mai atenţi cu investiţiile în România pentru 2011.

O idee notabilă este că impactul pozitiv al redresării economice din anul următor, în speranţa că va apărea, se va resimţi în piaţa asigurărilor cu un decalaj de 1 an, ceea ce face ca asigurările să fie atractive ca domeniu abia în perspectivă.

O oportunitate interesantă se va dovedi creşterea calităţii distribuţiei către persoane fizice prin profesionalizarea consultanţilor şi agenţilor, provocare care va dicta o modificare a strategiei departamentelor de distribuţie şi a departamentului de HR.

Provocarea pentru (tine) piaţa asigurărilor este sintetizată de Cristian Constantinescu (Preşedinte, UNSAR):  Ce soluţii de creştere a volumului de new business ai în vedere pentru 2011? Ce segmente pe care poţi acţiona prudent şi profitabil vei putea folosi ca oportunitate şi ce momente potrivite vor exista?


Pentru aspectele negative ale subiectului, dar şi pentru varianta extinsă a celor pozitive:

miercuri, 15 decembrie 2010

Eşecul poate fi evitat - fals

Afirmaţia îi aparţine lui John Maxwell, în volumul "Eşecurile pot conduce la Succes" apărut la Editura Amaltea şi este 1 din 7 neadevăruri despre eşec. În esenţă, cartea tratează ideea reacţiei la eşec ca fiind singura care determină realitatea acestuia.

Succesul este un proces şi se hrăneşte şi din sine însuşi. Eşecul este lipsa reacţiei potrivite în proces.
Se constată în piaţa asigurărilor, în speţă a intermediarilor de asigurări de viaţă, în această perioadă un regres al rezultatelor, pus pe seama efectelor crizei în România, combinat cu lipsa de cultură a asigurărilor sau cu una prost făcută sau înţeleasă de potenţialul client. În general, vânzătorii partajează cu sintagma că: "Piaţa s-a răcit", inclusiv cei care sunt motivaţi să continue activitatea în acelaşi ritm, cu aşteptări mai temperate. Acest lucru se întâmplă de când criza financiară a început să provoace neajunsuri pe diferite pieţe nişă, apoi generalizându-le la aproape toate industriile şi domeniile economice. Companiile de asigurări vor spune că în această perioadă s-au intensificat ofertele şi promoţiile şi că piaţa a început un uşor trend de recuperare, dar cele mai multe speculează această idee pentru ca forţa de vânzare să reacţioneze cu alt suflu.

Oare ce se întâmplă cu Consultantul care a muncit de atâta timp în această piaţă, şi-a construit cu efort un portofoliu care la acest moment nu mai produce acelaşi randament ca până mai ieri, care primeşte eventual un manager nou, pentru că cel vechi a plecat din cauza lipsei de rezultate pe partea de Recrutare şi Selecţie sau poate doar pentru că nu mai aducea încasările de până acum? Desigur, este cazul Consultantului loial companiei, clienţilor săi, business-ului pe care l-a creat.

Acest consultant se află în situaţia în care afirmaţia din titlul postării - "eşecul poate fi evitat-fals" - să devină ridicol de prezentă şi adevărată. Poate să eşueze. Lumea asigurărilor a fost şi va fi una a performerilor. Este momentul să-şi reevalueze motivaţiile pentru care a intrat în acest business şi să-şi suflece mânecile de la haină şi de la cămaşa cu butoni şi să privească încrezător în capacităţile şi abilităţile lui, naturale sau adunate şi sculptate în timp, şi să aibă o reacţie potrivită în proces.
  • Necesitatea de asigurare este poate mai uşor de înţeles în această perioadă.
  • Companiile îşi sprijină oamenii cu oferte şi campanii.
  • Concurenţa în piaţă este mai mică, pentru că alţii au avut reacţia de abandon.
  • Calitatea muncii sale este asul din mânecă.

Poate că nu va fi de ajuns. Poate că eşecul este inevitabil ca şi concept în viaţa noastră. Dar poate că Maxwell are dreptate şi exemplele pe care le dă în carte confirmă Procesul ca şi instrument şi atitudine salvatoare; disciplina este cea care poate constitui ingredientul minune şi acum, ca şi în zilele de glorie ale consultantului meu.

Este momentul în care se aleg marile spirite ale industriei noastre, eşalonul următor, cei care vor fi liderii de business de după ce efectele crizei vor fi trecut.

Provocarea pentru tine: Oare Consultantul tău are spiritul de învingător? Fă-ţi timp să vorbeşti cu el, liderul de mâine.

joi, 9 decembrie 2010

Rişti mai puţin şi câştigi după implicare

O strategie de investiţie presupune ca odată ce a fost gândită şi stabilită, conform dorinţei şi disponibilităţii la risc, să fie urmată cu acurateţe, asta în măsura în care expertiza celor care au promovat-o este desăvârşită, iar rezultatele se încadrează în limitele stabilite.

Cazuistică: Dispun de bani suficienţi care să poată fi solicitaţi de o investiţie, bani de care nu depind nici eu şi nici familia mea, iar apetitul la risc îmi este destul de mare încât să vreau un randament peste medie. Este perioadă de urmări ale crizei financiare, deci sunt destul de circumspect cu cine şi în ce investesc; am nevoie de anumite garanţii.

Un astfel de caz se potriveşte profilului de client de produs de asigurare-investiţie de tip Unit-Linked. Este un produs complex, care permite clientului să guste din adrenalina investiţiei la Bursă (sau la fondurile de investiţii) fără însă toate riscurile pe care le presupune o investiţie directă la Bursă. Este vorba despre a investi inteligent, urmărind evoluţii ale fondurilor puse la dispoziţie de companiile de asigurări, şi gestionând printr-o relaţie mult mai strânsă cu Consultantul Financiar contul pe care îl construieşte un astfel de produs financiar.

Un asemenea produs oferă o flexibilitate contractuală sporită faţă de celelalte tipuri de contracte de asigurare, tocmai pentru că are în centrul atenţiei o nevoie specifică deosebită a clientului - aceea de a investi. A investi presupune aşteptări mai mari vis-a-vis de randamente şi riscuri faţă de a economisi, care concept subînţelege o grijă mai mare pentru a conserva în condiţii sporite de garanţii.

Experienţa de până acum a companiilor de asigurări cu portofoliile de produse de tip Unit-Linked cere o profesionalizare a Consultanţilor Financiari în sensul identificării corecte a necesităţilor de investiţie şi diferenţa accentuată făcută între investiţie, economisire, garanţie de bani, astfel încât clientul să fie în deplină cunoştinţă de cauză când optează pentru un asemenea produs.

Tendinţa companiilor de asigurări în ultima perioadă, 1-2 ani, este de a sublinia transparenţa pe care o au aceste produse prin diferite mecanisme şi instrumente de verificare, tocmai pentru a veni în întâmpinarea problemelor cauzate de mai puţina informare sau informarea deficitară făcută de o parte a forţei lor de vânzări, care a dus la o retenţie scăzută a clienţilor pe asemenea portofoliu.

Provocare: Ce m-ai întreba (pe mine, cel de mai sus, din cazuistică), dacă ţi-aş solicita un asemenea produs?

miercuri, 8 decembrie 2010

Bătrâneţea - să ne facem un dar

După o viaţă în care am activat din punct de vedere profesional şi am adus beneficii altora prin munca şi expertiza noastră, primind recompensa cuvenită pentru efortul depus, nu ne rămâne decât să ne bucurăm de momentul retragerii din activitate, prin momente de relaxare sau prin aplecarea asupra acelor proiecte nutrite în timpul perioadei active şi care îşi ating astfel momentul de start.

Sau

Văzând ceea ce se întâmplă cu pensionarii din zilele noastre şi cum nivelul de trai al lor suferă din simplul motiv că şi-au lăsat această perioadă doar în gestiunea statului, a cărui soluţie - pensia de stat - devine din ce în ce una mai puţin utilizabilă, căutăm să ne ferim de urmările financiare care ar putea decurge din faptul că ne bazăm doar pe pensia de la stat, care, chiar în condiţiile în care sistemul va rezista, va fi foarte mică.

Oricum am porni discuţia şi orice fel de limbaj am folosi, nevoia ca perioada de senioriat să fie una frumoasă este una reală şi se bazează pe un minimum de confort financiar, printre altele. Acest confort financiar se bazează în esenţă pe perioada activă a vieţii în care se pot face economii şi investiţii, care pot fi valorificate la retragerea din activitate sau în alte momente care solicită un efort financiar serios. Însă, de cele mai multe ori, oamenii, din varii motive, fie nu reuşesc să adune suficient, fie nu ajung să strângă nimic, iar o parte mică au destule resurse să treacă şi peste această perioadă.

O asigurare mixtă, cu capitalizare şi protecţie, vine în întâmpinarea acestei nevoi şi ajută clientul să economisească bani pentru Pensie, pe lângă alte resurse, asigurând în acelaşi timp şi partea de protecţie printr-o Sumă Asigurată la deces din orice cauză. Este un tip de poliţă complexă, existând posibilitatea de a ataşa şi clauze medicale pentru accident şi boală şi urmările acestora. Companiile de asigurări au în portofoliu un astfel de poliţă cu mici variaţiuni ale elementelor componente.

Provocarea ta: Cum ţi-ai construit retragerea din activitate? În ce îţi plasezi surplusul de resurse astfel încât această nevoie să fie rezolvată în avans? Confruntă-ţi răspunsurile tale cu recomandările unui Consultant Financiar.

marți, 7 decembrie 2010

Copiii - realitatea în viaţa noastră

Pentru cei mai mulţi dintre clienţi, faptul de a avea un copil sau mai mulţi reprezintă cea mai mare realizare. În plan familial un copil este o dovadă de maturitate şi de asumarea a drumului tinerilor căsătoriţi (în mod comun copii apar mai des în familii formate deja, cu ambii părinţi, căsătoriţi), însemnând totodată o nuanţă importantă în viziunea asupra vieţii pe care ambii părinţi o dobândesc în mod conştient şi activ.

Este momentul în care stabilitatea devine o necesitate, mai ales din punct de vedere financiar, întrucât se deschid porţile către o serie nouă de nevoi financiare ale părintelui în ceea ce priveşte copilul: protejarea lui, creşterea lui, sănătatea lui, educaţia lui, primii săi paşi în viaţa de adult şi de familist, fiecare părinte nutrind dorinţa ca micuţul său să beneficieze de o viaţă îndestulătoare şi fără griji.

O poliţă de asigurare pentru copil presupune sprijinul pe care o companie de asigurări îl pune la dispoziţie clienţilor săi pentru a economisi în mod inteligent, încă de când copilul este mic şi până la vârsta când poate să-şi ia viaţa în mâini, astfel încât dorinţa părinţilor de a le fi alături şi de a-i ajuta pe copii în orice moment al creşterii lor să poată fi îndeplinită fără afectarea stilului de viaţă.


Elementul esenţial al acestui produs care are în centru copilul este faptul că dorinţa părintelui, ca micuţul să aibă bănuţi atunci când va avea nevoie de ei, va fi respectată în orice condiţii, mai ales în situaţia în care părintele nu se mai întoarce acasă; în caz de deces al părintelui, compania va prelua plata pe care părintele ar fi făcut-o dacă ar fi rămas în viaţă pentru ca obiectivul iniţial al contractului să se îndeplinească şi copilul să aibă sprijinul financiar pe care părintele l-a dorit pentru el. Cu alte cuvinte, contractul va funcţiona în continuare, chiar dacă părintele nu mai plăteşte din cauză că a decedat.

Există un randament garantat pentru asemenea contracte de asigurare, la care se adaugă sume sau procente de loialitate din partea companiei în funcţie de anumiţi parametri. Acest randament este în general comparabil cu cel de la bănci, deosebirea majoră că el rămâne fix pe toată perioada contractului, pe când banca îşi rezervă dreptul de a modifica foarte des dobânda, iar un argument în favoarea economisirii printr-un astfel de contract de asigurare faţă de bancă este şi acela că veniturile din asigurări nu se impozitează, cel puţin nu încă.

Un astfel de contract este o soluţie completă şi complexă, putându-se ataşa clauze medicale, extrem de importante şi cu costuri reduse. Un asemenea tip de contract se cumpără mai ales când copilul este foarte mic, întrucât ataşamentul părintelui este copleşitoare întrucât copilul depinde în mod absolut de părinte.

Este un tip de contract care este uşor de servisat şi urmărit, lăsând Consultantului Financiar mai evident sentimentul că a contribuit semnificativ la bunul mers financiar al familiei respective.

Provocarea ta: Ce reprezintă pentru tine copilul tău? Dar cât de important este viitorul său pentru tine? Caută-ţi Consultantul Financiar şi întreabă-l cum poţi să planifici în mod eficient primii paşi ai micuţului tău.