miercuri, 22 iulie 2015

RCA - FAQs, Este bine să știi despre RCAÎn general, posesorii de RCA cunosc mai mult sau mai puțin despre această poliță din simplul motiv că nu primesc condiții contractuale la emiterea poliței, acestea găsindu-se în forma Ordinului 14/2011 al CSA, actualul ASF, cu modificările ulterioare.

Ce este RCA-ul?
RCA-ul este o Asigurare de Răspundere Civilă Auto cu obiect Despăgubirea terțelor părți prejudiciate în situația unui accident rutier.

Ce asigură RCA-ul? Care sunt Riscurile acoperite?
Pagubele produse din vina posesorului asigurării pentru terți, fie ele 
a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
b) pagube materiale;
c) pagube reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat;
d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată. (vezi Ordinul 14/2011 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (actuala Autoritate de Supraveghere Financiară) cu modificări în privința limitelor de despăgubire).
Din 2012 plafonul a fost ridicat până la 1.000.000 EUR/eveniment la daune materiale și până la 5.000.000 EUR/eveniment la vătămări corporale și deces.
Se mai acoperă și prejudiciile produse prin antrenarea instalațiilor sau dispozitivelor echipate în autovehicul sau prin desprinderea accidentală a remorcii sau atașamentului la autovehicul.
De asemenea se mai acoperă și culpa conducătorului auto, chiar dacă acesta nu avea consimțământul de a conduce autovehiculul sau dacă nu avea permis auto sau dacă nu a respectat elemente tehnice vis-a-vis de mașină.
Se asigură și prejudiciul produs de antrenarea altor elemente antrenate de mișcarea vehiculului, se asigură inclusiv vătămările corporale produse rudelor conducătorului auto în situația de față, ca și pagubele aduse prin deschiderea ușii.

Atenție!
RCA-ul asigură doar terții, nu și autovehiculul deținătorului de RCA, pentru această situație existând polița CASCO.
Cu toate acestea, RCA-ul este protecția financiară a celui care a produs paguba.

Ce se întâmplă dacă circuli fără asigurare RCA?
Daunele produse pot fi considerabile și trebuie plătite integral, indiferent de cuantum, iar lipsa poliței duce la litigii care atrag alte cheltuieli imputabile celui fără asigurare.
În plus, ești amendat și riști și radierea autovehiculului (vezi Ce sancțiuni riști dacă circuli fără RCA?)

Ce Obligații are Asiguratul?
Să înștiințeze asigurătorul în cel mai scurt timp posibil despre detaliile producerii evenimentului.
Obligația față de persoana prejudiciată se referă la furnizarea datelor următoare: nume și prenume, rezidență, date despre polița RCA și date despre autovehicul.
Există Excluderi stipulate în poliță?
Dacă nu există poliță RCA, asigurătorul nu despăgubește.
Nu se despăgubesc prejudiciile conducătorului auto asupra sa și nici asupra bunurilor care îi aparțin lui, soțului/soției sau aparținătorului său, sau dacă aceste bunuri sunt în folosința sa.
Există și alte excluderi cu adresare a unor situații specifice, vezi Ordinul 14/2011 ASF de mai sus, la Art. 27.

Dauna
În termen de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat, asigurătorul trebuie să plătească sau să dea un răspuns de refuz motivat.

Constatul Amiabil
Sau "Constatarea amiabilă de accident" se folosește în situația în care din accident au rezultat doar pagube materiale și în accident au fost implicate doar 2 (două) autovehicule. 

Cum verific valabilitatea poliței RCA?
Simplu,
Intri pe link-ul ASF cu baza de date CEDAM și introduci datele cerute.

Alte informații despre RCA poți găsi și pe site-ul ASF în Ghidul RCA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu